Årsmötet 2018

Mötet hölls i tillgängliga lokaler på HRF förbundskansli:
Gävlegatan 16, Stockholm måndag
Måndag 5 mars kl 14.00

Vid årsmötet föredrogs verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2017, och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
I styrelsen blev det ett par förändringar: Agneta Österman Lindquist (HRF) ersätts av Lena Thorén (HRF). Elsa Erixon (SMAF/SFOHH) övergår från ordinarie ledamot till ersättare och ersätts av Anette Sörlin. 
Som valberedare valdes Agneta Österman Lindquist. Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag på ytterligare valberedare från yrkesföreningarna.

 

Verksamhetsberättelse 2017

Resultat -och Balansräkning 2017

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

 

Audiologisk Dag 2017

14 november 2017 i Västerås (Aros Congress Centre)

Tema: Erfarenhet som del av vägledning -Det blev en väldigt lyckad dag med intressanta föredragshållare och sedvanlig utdelning av årets Silveröra och Arnbrinks utmärkelse.

Mer information om 2017 års pristagare och nomineringar är på gång...

Här hittar du bilder från dagen.


Nästa år ses vi i Lund den 22 november - SAVE THE DAY

 --------------------------------------------------------

Hans Ericsson tilldelades årets Silveröra med följande motivering:

Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 går till en person som har en bred erfarenhet inom diagnostik, rehabilitering och hörselteknisk utveckling. Denna erfarenhet har hen omsatt i ett helhetsperspektiv där personen under alla år har haft en stark känsla för hörselvårdens komplexitet, samtidigt som hen har varit fast förankrad i hörselskadades verklighet.Denna person har gjort viktiga insatser när det gäller att driva igenom hörselscreening av nyfödda i hela landet, synliggöra... Läs hela motiveringen