SASpristagare 2016

Nu går det att anmäla sig till Audiologisk Dag 2017

Arrangörsgruppen från Hörselenheten i Västmanland ställde sig följande fråga vid framtagandet av dagens program,

”Vad kan vi lära oss av all den data som vi samlar in? ”

Vi samlar in information överallt i samhället men nyttjar vi den eller inte?
Under en stor del av dagen kommer vi att försöka belysa på vilka sätt man kan använda den information vi samlar in.

Passa även på att vara med när årets Silveröra samt Arnbrinks utmärkelse delas ut! - klicka här för mer info och anmälan

 --------------------------------------------------------

Josefina Larsson - ny ordförande för SAS

Vid årsmötet 23 mars avgick på egen begäran sällskapets ordförande, Pia Uhlin sedan åtta år. Till ny ordförande valdes enhälligt Josefina Larsson.

I övrigt blev det få förändringar i styrelsen. De stadgeändringar som beslutades för första gången vid Audiologisk dag i Göteborg klubbades nu igenom definitivt.

 

____________________________________________

Välbesökt Audiologisk Dag 2016 (Göteborg)

Lennart Magnusson fick Silverörat 2016

Motivering

Talaudiometri har under många år varit en svensk paradgren, med ett stort nätverk med noder i Stockholm och Göteborg. I Göteborg lade Gunnar Liden grunden för den kliniska talaudiometrin.
I början av 1980-talet anställdes vid Sahlgrenska sjukhuset en ingenjör som tyckte att det var dags att ta talaudiometrin till nya höjder, hans namn är Lennart Magnusson. Redan efter några få år hade Lennart klart för sig hur det hela skulle gå till och år 2000 disputerade han med avhandling om ”Tal-i-brus” och taluppfattning.

Tal-i brus testet har fått allmän acceptans och används som standardtaltest på flertalet kliniker i Sverige. På senare år har Lennart mest ägnat sig åt CI-verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Förutom detta är Lennart en uppskattad och inspirerande föreläsare, handledare och forskare på audionomutbildningen i Göteborg.

 

Filip Asp fick Arnbrinks utmärkelse 2016

Styrelsen för Arnbrinks fond har nu utsett Filip Asp som mottagare av Arnbrinks utmärkelse för sin studie Bilateral cochlear implants in children : clinical and methodological studies. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44898. Motiveringen är att han har förenat metodutveckling med klinisk tillämpning. Han har utvecklat en ny metod att mäta ljudlokalisation hos barn med hjälp av eyetracking och sedan använt denna metod för att visa nyttan av bilaterala CI.

 

Presentationer från dagen (fler kommer)
Sofie Fredriksson: Ljudmiljö och hörsel inom kommunikationsintensiva yrken

Nyanländ med hörselnedsättning

Rehabilitering med cochleaimplantat för vuxna

Kirurgi under utveckling

Kulturmöten i vården

Multimodal rehabilitering vid Menieres sjukdom

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Audiologisk Dag 2015 i Härnösand

Här syns årets stolta pristagare med SAS ordförande, Pia Uhlin i mitten.

2015 års Silveröra gick till Ann-Christine Gullacksen -

Motivering: Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar.
Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området.
Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige.

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Sarah Granberg för avhandlingen Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project

Motivering: Sarah utvecklar en av de mer centrala frågorna inom hälsa och välbefinnande som adresseras av WHO med ICF. Hon genomför ett antal förstudier inför Core Sets på ett kvalitativt sätt som få Core Sets-projekt gjort. Hon för en stark argumentation för att utveckla hörselrehabiliteringen på ett evidensbaserat sätt där patienten sätts i fokus.
Hennes fyra artiklar är samtliga publicerade i den ledande tidskriften International Journal of Audiology och har på kort tid blivit några av de mest nedladdade och väl citerade, viket tyder på att hennes arbeten röner stor internationell uppmärksamhet.

Föredragshållarnas presentationer

Här hittar du några av föreläsarnas presentationer för nedladdning (pdf-format)

Petra Nilsson: Auditory Verbal Therapy

Niklas Olofsson: Nyttan av hörapparater - en hälsoekonomisk beräkning

Jerker Rönnberg: Dålig hörsel kan leda till demens

Vendela Zetterqvist: Behandling av tinnitus utifrån KBT och ACT

 

 


 

 

Silverörat 2014 tilldelades Sture Högosta (hörselingenjör)  med följande motivering:

Sture Högosta tilldelas utmärkelsen silverörat 2014 för sitt brinnande engagemang för hörselvård av god kvalitet. Pristagaren är en känd profil inom landet och sprider gärna sin kunskap vidare, både nationellt och internationellt. Han har bland annat bidragit till uppstartandet av en hörselklinik i Kenya, samt varit en drivande kraft inom utvecklingen av verksamhetssystemet AuditBase. Han bidrar med stort intresse till hörselvårdens utveckling och svarar gladeligen på frågor från olika håll rörande teknik och audiologi. 2014 års pristagare är verkligen ”idogt stretande” i sitt arbete och vill alltid patientens, verksamhetens och hörselvårdens bästa.

LÄS PRESSMEDDELANDET

Arnbrinks tilldelades: Cecilia Nakeva von Mentzer för hennes avhandlingsarbete: Rethinking Sound: Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids.

LÄS PRESSMEDDELANDET

Styrelseordförande Pia Uhlin överlämnar 2014 års Silveröra till Sture Högosta