Styrelse 2017

Ordförande
Josefina Larsson
josefina.larsson@orca-eu.info

Ordinarie ledamöter/personliga suppleanter från respektive område:

SMAF och Svensk förening för Otorhinolaryngologi
Ordinarie: Elsa Erixon. Suppleant: Ylva Dahlin-Redfors

Svenska Audionomföreningen
Ordinarie: Mia Gårdhagen. Suppleant: Satu Turunen-Taheri

HRF, SDR, FSDB, DHB samt Barnplantorna
Ordinarie: Agneta Österman - HRF (sekreterare). Suppleant: Madeleine Granqvist, DHB

SPAF
Ordinarie: Helén Bergstadius. Suppleant: Karin Green-Salmonson

STAF
Ordinarie: Stefan Stenfelt. Suppleant:Anders Jönsson

YSDH
Ordinarie: Malin Andersson. Suppleant: Inger Löved Bates

 

Revisorer
Ordinarie: Sune Wadenheim, HRF och Björn Israelsson STAF. Revisorssuppleant: Sebastian Waltilla. SvAf

Valberedning

  • Anne-Marie Andela
  • Margareta Edén