Styrelse 2019

 

Ordförande
Josefina Larsson
josefina.larsson@orca-eu.info

Ordinarie ledamöter/personliga ersättare från respektive område:

SMAF och Svensk förening för Otorhinolaryngologi
Ordinarie: Anette Sörlin. Ersättare: Elsa Erixon

Svenska Audionomföreningen
Ordinarie: Mia Gårdhagen. Ersättare: Satu Turunen-Taheri

HRF, SDR, FSDB, DHB samt Barnplantorna
Ordinarie: Lena Thorén - HRF (sekreterare). Ersättare: Madeleine Granqvist, DHB

SPAF
Ordinarie och ersättare: Vakant i väntan på föreningens årsmöte.

STAF
Ordinarie: Kjell-Erik Israelsson. Ersättare: Anders Jönsson

YSDH
Ordinarie: Malin Andersson. Ersättare: Lisa Kiellarson

 

Revisorer
Ordinarie: Sune Wadenheim, HRF och en vakant. Ersättare: Vakant

Valberedning
Helén Bergstadius, sammankallande, och en vakant. Ersättare: Vakant.