Protokoll från styrelsens sammanträden samt årsmöten sedan 2014-01-01 hittar du här nedanför. Kontakta styrelsen om du behöver äldre handlingar.

2019

Styrelsemöte_Konstituerande_2019-03-12

Årsmöte_2019-03-12

Styrelsemöte 2019-02-12

Styrelsemöte 2019-01-15

2018

Styrelsemöte 2018-12-19

Styrelsemöte 2018-11-16

Styrelsemöte 2018-10-16

Styrelsemöte 2018-09-20

Styrelsemöte 2018-08-29

Styrelsemöte 2018-06-12

Styrelsemöte 2018-05-09

Styrelsemöte 2018-04-10

Styrelsemöte, konstituerande 2018-03-05

Årsmöte 2018-03-05

Styrelsemöte 2018-03-05

Styrelsemöte 2018-02-20

Styrelsemöte 2018-01-16

2017

Styrelsemöte 2017-12-05

Styrelsemöte 2017-10-25

Styrelsemöte 2017-09-28

Styrelsemöte 2017-09-06

Styrelsemöte 2017-05-24

Styrelsemöte 2017-05-12

Styrelsemöte 2017-03-31

Konstituerande möte 2017-03-23

Årsmöte 2017-03-23

Styrelsemöte 2017-03-23

Styrelsemöte 2017-01-17

2016

Extra årsmöte 2016-11-21

Styrelsemöte 2016-11-09

Styrelsemöte 2016-10-04

Styrelsemöte 2016-05-30

Konstituerande möte 2016-03-15

Årsmöte 2016-03-15

Styrelsemöte 2016-03-15

Styrelsemöte 2016-01-18

2015

Styrelsemöte 2015-11-16

Extra årsmöte 2015-11-04

Styrelsemöte 2015-10-14

Styrelsemöte 2015-09-08

Styrelsemöte 2015-05-04

Styrelsemöte (konst) 2015-03-13

Årsmöte 2015-03-13

Styrelsemöte 2015-03-13

Styrelsemöte 2015-01-29

2014

Styrelsemöte 2014-12-09

Styrelsemöte 2014-11-11

Styrelsemöte 2014-09-04

Styrelsemöte 2014-05-19

Styrelsemöte 2014-04-29

Styrelsemöte 2014-03-17

Styrelsemöte/konstituerande möte 2014-03-06

Årsmöte 2014-03-06

Styrelsemöte 2014-03-06 (förmiddag)

Styrelsemöte 2014-01-16