Kriterier för Arnbrinks utmärkelse

Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse tilldelar SAS-Arnbrinks Utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalité inom hörselvetenskap/audiologi som framlagts under de tre senaste åren. Avhandlingarna bedöms av en expertgrupp bestående av representanter för medicin, teknik och beteendevetenskap/humaniora - Lennart Magnusson, Elina Mäki-Torkko och Carin Roos.

Den vinnande avhandlingen presenteras vid SAS-dagen. Samtidigt med utmärkelsen utdelas även en penningsumma om 10 000 kronor

Avhandlingar kan skickas till:
Gunnar Arnbrinks Stiftelse
C/o Inger Uhlen
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86  Stockholm

Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar även ut en utmärkelse för bästa magisteruppsats framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige. Vinnaren erhåller ett diplom och en summa på 3.000 kr.--------------------------------

 Pristagare 2016 - Filip Asp

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Filip Asp för studien Bilateral cochlear implants in children : clinical and methodological studieshttps://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44898.

Motiveringen är att han har förenat metodutveckling med klinisk tillämpning. Han har utvecklat en ny metod att mäta ljudlokalisation hos barn med hjälp av eyetracking och sedan använt denna metod för att visa nyttan av bilaterala CI.