Kriterier för Arnbrinks utmärkelse

Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse tilldelar SAS-Arnbrinks Utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalité inom hörselvetenskap/audiologi som framlagts under de tre senaste åren. Avhandlingarna bedöms av en expertgrupp bestående av representanter för medicin, teknik och beteendevetenskap/humaniora - Lennart Magnusson, Elina Mäki-Torkko och Carin Roos.

Den vinnande avhandlingen presenteras vid SAS-dagen. Samtidigt med utmärkelsen utdelas även en penningsumma om 10 000 kronor

Avhandlingar kan skickas till:
Gunnar Arnbrinks Stiftelse
C/o Inger Uhlen
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86  Stockholm

Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar även ut en utmärkelse för bästa magisteruppsats framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige. Vinnaren erhåller ett diplom och en summa på 3.000 kr.



--------------------------------

 Pristagare 2017 - Rebekah Cupitt

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Rebekah Cupitt för avhandlingen Make Difference: Deafness and video technology at work.
 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-197915

Pristagaren har studerat hur ”teknologi och människa sammanvävs och omformar varandra i videomöteshändelser vilka därefter uppfattas som intra‐aktioner snarare än människa‐dator interaktioner” .