Audiologisk Dag 2017

14 november 2017 i Västerås (Aros Congress Centre)

Tema: Erfarenhet som del av vägledning -Det blev en väldigt lyckad dag med intressanta föredragshållare och sedvanlig utdelning av årets Silveröra och Arnbrinks utmärkelse.

Mer information om 2017 års pristagare och nomineringar är på gång...

Här hittar du bilder från dagen. --------------------------------------------------------

Hans Ericsson tilldelades årets Silveröra med följande motivering:

Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 går till en person som har en bred erfarenhet inom diagnostik, rehabilitering och hörselteknisk utveckling. Denna erfarenhet har hen omsatt i ett helhetsperspektiv där personen under alla år har haft en stark känsla för hörselvårdens komplexitet, samtidigt som hen har varit fast förankrad i hörselskadades verklighet.Denna person har gjort viktiga insatser när det gäller att driva igenom hörselscreening av nyfödda i hela landet, synliggöra... Läs hela motiveringen