Bildgalleri

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Josefina Larsson - SAS ordförande - hälsar alla välkomna till 2017 års Audiologiska Dag

Satu Turuunen Taheri höll första föredraget för dagen

Peter Nordqvist - från forskningsinstitutet Hörselbron - visar resultat ur Kvalitetsregistret

Åsa Winzell Juhlin från Göteborgs Universitet fick pris för årets bästa magisteruppsats.

Rebekah Cupitt från KTH tilldelades Arnbrinks utmärkelse 2017

SAS ordförande fäster Silverörat på den lyckliga pristagaren, Hans Ericson

Hans Ericson fick Silverörat 2017

Rehabiliteringshjulet som tagits fram av Hörselskadades Riksförbund - ständigt aktuellt

Mingel i utställningshallen i pauserna

Mingel i utställningshallen i pauserna

Anders Jönsson avslutade med en tänkvärd och humoristisk föredragning om vikten av att mäta rätt saker

Josefina Larsson avslutade dagen med att hälsa alla välkomna till nästa års Audiologiska Dag som kommer att förläggas i Lund