Temat för dagen är: Att återskapa hörseln- är det möjligt?

Vi sänder i år digitalt (plattformen Zoom) från en studio i Uppsala.

Preliminärt program:

Moderator: Charlotta Kämpfe Nordström

10.30-10.40    Välkommen och inledning, Jenny Widmark, ordförande SAS

10.40-11.05    Om svindlande vindlingar och kan vi lära oss av krokodilen att återställa vår hörsel? Helge Rask Andersen, senior professor i experimentell otologi, Uppsala

11.05-11.15    Möjlighet att ställa frågor till Helge

11.15-11.35    CI; möjligheter och problem med den nya tekniken, Teamet för hörselimplantat, Uppsala      

11.35-12.00    Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Grav hörselnedsättning, Åsa Skagerstrand, leg audionom, med dr vid Örebro universitet, ordförande i den nationella arbetsgruppen

12.00-13.00    Lunch

13.00-13.20    Silverörat och Arnbrinks utmärkelser

13.20-13.40    Föreläsning Arnbrinks stipendiat för avhandling av god kvalitet

13.40-14.00    CIREN- vi kan bli vändpunkten i någons liv Sara Jansson, leg audionom, Audionommottagningen Länssjukhuset Ryhov

14.00-14.10    Paus

14.10-15.50    Leverantörer informerar om sina tekniska lösningar

15.50-16.05    Möjlighet att ställa frågor till föreläsare och leverantörer

16.05-16.15    Avslutning och information kring Svensk Audiologisk konferens-2023

Info om priser och anmälan kommer efter semestrar! Håll utkik!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *