Svensk Audiologisk konferens – Call for abstracts!

Svenska Audiologiska Sällskapet arrangerar en nationell Audiologisk konferens på Elite Park Avenue Hotel i centrala Göteborg den 21–22 november-2023. Syftet med denna mötesplats är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och mötas i gemensamma intresseområden. Vi förväntar oss en stor bredd hos konferensdeltagare och även personer från våra olika intresseorganisationer.

Det är vi tillsammans som skapar den här konferensen och nu är det dags att skicka in era bidrag!

Huvudtemat för konferensen är Evidensbaserad praktik och betraktas som ett paraplytema där vi välkomnar bidrag inom hörselrelaterad forskning och verksamhetsnära utvecklingsarbeten inom hörselområdet. Konferensen innehåller också temasessioner där individperspektivet belyses.

Läs mer denna länk och välkommen att skicka in ditt bidrag senast den 13 mars-23.