Arnbrinks utmärkelse

Om Arnbrinks Stiftelse

Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse tilldelar årligen Arnbrinks utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap/audiologi.

En expertgrupp bestående av tre medlemmar som representerar det medicinska, det tekniska och det beteendevetenskapliga forskningsfältet samlar in och bedömer så många som möjligt av de avhandlingar som framlagts under det aktuella utdelningsåret och två år bakåt. Varje expert nominerar en avhandling inom sitt respektive fält, och lämnar en motivering för de överväganden som lett fram till förslaget. Motiveringen kommer att användas som underlag för introduktionen av pristagaren vid prisutdelningen.

Experterna sänder sitt förslag med motivering och sammanfattning till ordföranden i styrelsen för Gunnar Arnbrinks Stiftelse, c/o Inger Uhlen, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86  Stockholm. Stiftelsens styrelse väljer bland de tre ut den vinnande avhandlingen. Mandattiden för experterna är 4 år varefter SAS styrelse kan förlänga mandattiden, alternativt utse en ersättare.

Arnbrinks utmärkelse delas ut vid Audiologisk dag. Samtidigt med utmärkelsen utdelas även en penningsumma om 10 000 kronor.

Expertgrupp

  • Medicin: Elina Mäki-Torkko
  • Teknik: Lennart Magnusson
  • Beteendevetenskap/humaniora: Björn Lyxell

Pris för bästa magisteruppsats

Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar även ut en utmärkelse för bästa magisteruppsats framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige. Vinnaren erhåller ett diplom och en summa på 3.000 kr.

Pristagare 2023

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelades Allison Mackey för sin avhandling: Perspectives on screening strategies for early detection of childhood hearing impairment.

Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats erhöll Jennie Hagberg för sin magisteruppsats: Fjärrjustering av hörapparater inom hörselrehabilitering.

Pristagare 2022

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelades Erik Witte. Avhandlingens titel är: “Development of the Situated Phoneme (SiP) test: A Swedish test of phonemic discrimination in noise for adult people with hearing loss” 

Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats erhöll Elin Bergius för avhandlingen ”Benefit of Higher Maximum Force Output in Bone Anchored Hearing Systems: A Crossover Study”.

Pristagare 2021

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling gick till Charlotta Kämpfe Nordström. Charlottas avhandling ”The human Vestibular Aqueduct, Endolymphatic Duct and Sac: A
Morphological Study Using Micro-CT, Super Resolution Immunohistochemistry and
Synchroton Phase Contrast Imaging
” lades fram vid Uppsala Universitet år 2020.

Pristagare 2020

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelades Simon Sundström. Titeln på avhandlingen lyder: Prosodic and phonological ability in children with developmental language disorder and children with hearing impairment – In the context of word and nonword repetition.

Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats tilldelades Aleksandr Velikoselskii: Wideband acoustic immittance (WAI) in Superior canal dehiscence syndrome (SCDS): specific patterns and diagnostic implications –
Bredbandstympanometri och takfönstersyndrom: specifika mönster och kliniska implikationer

Pristagare 2019

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelades Nadine Schart-Morén. Nadine Schart-Moréns avhandling bär titeln The Human Cochlea and Cochlear Implantation -Morphological Characteristics and Clinical Correlations.

Arnbrinks utmärkelse för magisteruppsats av hög kvalitet framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige tilldelades Mona Eng för hennes magisteruppsats Loudness function for bone conducted sound in subjects with pure conductive hearing loss.

Pristagare 2018

Arnbrinks Utmärkelse tilldelades Karl Johan Fredén-Jansson för avhandlingenThe Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction Audiometry and Hearing Rehabilitation” https://research.chalmers.se/publication/249149

Pristagaren har i sin avhandling bidragit till utvecklingen och valideringen av en ny benledningsvibrator, Radioear B81, som möjliggör mätning av benledd hörsel med högre nivåer speciellt vid låga frekvenser. Pristagaren har också bidragit med viktiga delar i utvecklingen av ett nytt benledningsimplantat. 

Pristagare 2017

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelades Rebekah Cuoit från KTH.

Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats av hög kvalitet framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige tilldelades Åsa Winzell Juhlin, Göteborgs universitet.

Hej där 👋
Trevligt att träffas!

Registrera dig för att få våra
senaste nyheter direkt till din inkorg!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.