Röstbibliotek

Denna förfrågan riktar sig till dig som arbetar med personer med hörselnedsättning och dövhet i Sverige idag – till audionomer, läkare, ingenjörer, hörselpedagoger, logopeder, psykologer, socionomer…

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) efterlyser dig som vill skriva och berätta om din yrkesvardag – berätta om glädjeämnen och utmaningar. Utveckla och förklara så att någon som inte är i din bransch ändå kan förstå. Tanken är att samla kunskap och publicera berättelser på SAS webbplats www.sasaudio.se för att:

  • Dela kunskap med varandra.
  • Öka förståelse mellan verksamma i olika yrken inom det audiologiska fältet, för att möjliggöra bättre samarbete.
  • Förstå de utmaningar olika yrkesgrupper har för att kunna fokusera SAS arbete i rätt riktning.

Skicka texten, gärna 1-2 A4-sidor, i en word-fil till SAS via mail som du hittar under fliken KONTAKT.
Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter men uppge om du vid eventuell publicering vill vara anonym eller om bidraget ska presenteras med ditt namn. SAS förbehåller sig rätten att göra ett urval av texter som ska publiceras.

November 2020
Första rösten är Lena Thoréns, ledamot i HRF. Hon berättar om sin vardag med hörselnedsättning.
Min vardag med hörselnedsättning

November 2020
Socionom och hörselkurator Malin Andersson skriver bl a om digitala vårdbesök.
En hörselkurators betraktelser i vardagen år 2020

Januari 2021
Läs om produktspecialist och leg audionom Anna Jensen Wilhelmssons yrkesvardag.
En vanlig dag som produktspecialist på Signia

Hej där 👋
Trevligt att träffas!

Registrera dig för att få våra
senaste nyheter direkt till din inkorg!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.