Om föreningen

Svenska Audiologiska Sällskapet, SAS, är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen av audiologin i Sverige. SAS ska vara forum för debatt och diskussion i aktuella gemensamma frågor, ha beredskap att föra talan för svensk audiologi samt aktivt delta i den internationella utvecklingen inom området. SAS anordnar årligen en Audiologisk dag för fortbildning. Denna dag är en nationell mötesplats för alla verksamma inom området audiologi.

Medlemmar i SAS är yrkesföreningar för audiologiskt verksamma professionella samt intresseorganisationer på riksnivå för brukare inom området audiologi. SAS är medlem i European Federation of Audiological Societies (EFAS).

Nordiska Audiologiska Sällskapet är det nordiska samarbetsorganet för yrkesföreningar och intresseföreningar.

Hej där 👋
Trevligt att träffas!

Registrera dig för att få våra
senaste nyheter direkt till din inkorg!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.