Vi uppdaterar en tidigare idé på SAS hemsida!
Denna förfrågan riktar sig till dig som arbetar med personer med hörselnedsättning och dövhet i Sverige idag – till audionomer, läkare, ingenjörer, hörselpedagoger, logopeder, psykologer, socionomer…

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) efterlyser dig som vill skriva och berätta om din yrkesvardag – berätta om glädjeämnen och utmaningar. Utveckla och förklara så att någon som inte är i din bransch ändå kan förstå. Tanken är att samla kunskap och publicera berättelser på SAS webbplats, flik  www.sasaudio.se för att:

  • Dela kunskap med varandra.
  • Öka förståelse mellan verksamma i olika yrken inom det audiologiska fältet, för att möjliggöra bättre samarbete.
  • Förstå de utmaningar olika yrkesgrupper har för att kunna fokusera SAS arbete i rätt riktning.

Skicka texten, gärna 1-2 A4-sidor, i en word-fil till SAS via mail som du hittar under fliken KONTAKT.
Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter men uppge om du vid eventuell publicering vill vara anonym eller om bidraget ska presenteras med ditt namn. SAS förbehåller sig rätten att göra ett urval av texter som ska publiceras.

Läs några tidigare texter här:
Röstbibliotek – Svenska Audiologiska Sällskapet (sasaudio.se)