I januari 2024 grundades en ny yrkesförening för logopeder inom hörsel- och dövområdet. 

Vid SAS senaste årsmöte, den 21 mars-2024, röstades SLAF in som ny yrkesförening i SAS. Under det kommande året kommer SLAF därmed att ha en adjungerad person i SAS styrelse.

Vi säger stort GRATTIS till er nystartade yrkesförening och varmt välkomna att delta i SAS styrelse!


Ingrid Hedström, ordförande i SLAF, berättar:

”Under våren 2023 startade arbetet på att lyfta nätverket för hörsellogopeder från att vara en facebookgrupp till att bli en yrkesförening ”Svenska Logopediska Audiologiska Föreningen” (SLAF). Anledningen till detta var att det inom den svenska audiologin finns yrkesföreningar som representerar flera verksamma professionella yrkesgrupper, men inte för logopeder. I kontakt med ordförande för samordningsorganet Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) har det diskuterats om att utöka nuvarande sektorer med en logopedisk sektor, vilket krävde en yrkesförening för hörsellogopeder på nationell nivå. Med hjälp av en arbetsgrupp som har arbetat under hösten kunde vi på vårt årsmöte i januari 2024 klubba igenom föreningens uppstart samt dess styrelse och stadgar. Styrelsen består av Ingrid Hedström (ordförande), Julia Thulin (kassör), Ulrika Löfkvist (ledamot), Elin Berglund (sekreterare), Malin Lindgren (ledamot) och Elisabet Östlund (suppleant).

Svenska Logopediska Audiologiska Föreningen (SLAF) har som ändamål:

  • § att utveckla och stärka den logopediska audiologin
  • §  att vara ett forum för logopeder som arbetar inom hörsel- och dövområdet
  • §  att medverka till kompetensutveckling för logopeder
  • §  att sprida kunskap kring hörsel- och dövområdet
  • §  att samarbeta med olika yrkesgrupper inom hörsel- och dövområdet

Med medlemskapet i SAS hoppas vi på att få lyfta fram det logopediska perspektivet inom den svenska audiologin samt att få ett värdefullt tvärprofessionellt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Det är i dagsläget omkring 70 medlemmar i facebookgruppen, och själva yrkesföreningen är just nu uppe i 15 medlemmar. Vi kommer att fortsätta med rekrytering under året och hoppas på att vårens inplanerade webinarium och höstens inplanerade nätverksträff kan locka medlemmar. På vår hemsida kommer vi att uppdatera löpande om vad som är på gång, www.slaf.nu.”