Silverörat

Om utmärkelsen

Svenska Audiologiska Sällskapet inbjuder SAS medlemsföreningar och enskilda medlemmar att komma med förslag på mottagare av Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra. Utmärkelsen består av ett silveröra samt ett penningbelopp vars storlek beslutas vid sällskapets årsmöte varje år. Beloppet är 10 000 kronor.

Kriterier för att erhålla Silverörat

 1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation.
 2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde. Exempel på sådana bedömningskriterier är:
  • Banbrytande forskning eller metodutveckling.
  • Organisationsutveckling, som ger ett bättre resursutnyttjande och/eller ökad kvalitet inom Svensk Audiologi.
  • Nätverksinsatser för nationell och internationell samordning. – Mediainsatser, för ökad förståelse och kunskap inom området.
  • Idogt ”ensam” stretande.
  • Andra betydelsefulla insatser.
 3. Insatserna bör ha betydelse för utvecklingen nationellt.
 4. Personen får gärna vara i yrkesverksam ålder, men även en person, som har slutat sin aktiva bana, kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
 5. Personen behöver ej vara medlem i någon av SAS:s yrkes- eller intresseföreningar

Nominering

Nominering till Silverörat ska vara oss tillhanda senast 15 september. Ladda ner nomineringsunderlag här.

Tidigare mottagare av Silverörat

 År  Namn  Arb.plats/Yrke
2023Kim KähäriLeg. audionom, docent i audiologi
2022Helge Rask AndersenSenior professor, forskare, öronkirurg och audiolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
2021Birgitta JohanssonLeg. audionom, region Värmland
2020Marie ÖbergDocent, leg. audionom, med. dr., universitetsaudionom och hörselpedagog, Linköping
2019Claes MöllerProfessor emeritus, Audiolog, Örebro
2018Gun-Britt Olsson Kurator, Uppsala
2017 Hans Ericson Generalsekreterare, HRF
2016 Lennart Magnusson Teknisk audiolog
2015 Ann-Christine Gullacksen Docent
2014 Sture Högosta Hörselvårdsingenjör, Dalarna
2013 Ulf Rosenhall Professor emeritus, Karolinska institutet
2012 Bo Håkansson Prof. Civ. ingenjör. Göteborg
2011 Erik Borg Läkare, forskare, professor.
2010 Lena Göransson Hörselpedagog
2009 Anders Jönsson Civ. ingenjör, Lunds Universitet
2008 Jan-Peter Strömgren HRF, förbundsordförande
2007 Björn Hagerman Civ. ingenjör,  Stockholm
2006 Ingrid Lennart Audionom/Universitetsadjunkt, Lund
2005 Lisbeth Olsson Leg. Audionom, Falun
2004 Göran Bredberg Audiolog, Stockholm
2003 Gunilla Öhngren – Lövberg Hörselpedagog, Möjlighetscentret, Uppsala
2002 Arne Leijon Civ. ingenjör, Stockholm
2001 Gunnel Sträng Politisk sekreterare, SDR
2000 Stig Arlinger Prof., Civ. ing. Linköping
1999 Lars Lindén Brukarrepr., Handläggare Hjälpmedelsinstitutet/HRF, Vällingby
1998 Ulla Henriksson Pedagog
1997 Barbro Furugren Utredare, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby
1996 Ann Gullbrandsen Audionom, Karlstad
1995 Ingvar Härlid Pedagog
1994 Drottning Silvia Stockholm
1993 Bo Dorné Ingenjör, Danderyds hörselklinik
1992 Brita Haegerton Psykiatrier
1991Bengt UhlénPedagog
1990 Arne Risberg
1989 Birgitta Magnusson
1988 Annika Brattström Audionom
1987 Sonja Uppman Socionom
1986 Åsa Hammar
1985 Stig Ohlsson
1984 Birgit Jakobsson
1983 Ingrid Wadstein Audionom
1982 Inga-Greta Lysell
1981 Sven-Erik Malmberg Hörselvårdskonsulent
1980 Ingrid Ringbom
1979 Åke Ahlsén Egen företagare
1978 Arne Gustavsson Ingenjör
1977 Aira Kankkunen Sjuksköterska

Hedersöron

Hedersöron har delats ut vid ett fåtal tillfällen för att hedra viktiga personer inom svensk audiologi.

1980 delades det första Hedersörat ut till Lennart Holmgren för att uttrycka tacksamhet och beundran för hans insatser kring uppbyggnad, utveckling och ledning av landets hörselvård. Sedan dess har Hedersöron delats ut vid ytterligare tre tillfällen. Hedersörat såg likadant ut som dåtidens Silveröra.

 • 1993 – Bo Ingberg
 • 1987 – Arne Fransson
 • 1982 – Bertil Johansson
 • 1980 – Lennart Holmgren

Hej där 👋
Trevligt att träffas!

Registrera dig för att få våra
senaste nyheter direkt till din inkorg!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.