TACK FÖR EN LYCKAD SVENSK AUDIOLOGISK KONFERENS 2023!
Svensk Audiologisk Konferens blev en minnesvärd händelse den 21–22 november i Göteborg och vi vill rikta ett stort tack till alla som bidrog till att göra detta till verklighet. SAS styrelse vill uttrycka vår tacksamhet till var och en som var involverad i att göra konferensen till en framgång, från planering till genomförande.
Vi vill börja med att framhålla Sarah Granberg, ordförande i den vetenskapliga kommittén, som inte bara satte det övergripande temat för konferensen, utan också organiserade ”call for abstracts” och skapade en välstrukturerad programagenda. Ett särskilt tack riktas också till våra samarrangerande föreningar och deras representanter i den vetenskapliga kommittén; Ulf Olsson (intresseföreningarna), Martin Eklöf (STAF), Alessandro Castiglione (SMAF), Camilla Hellgren (YSDH), Lotta Andersson (SPAF) och Milijana Malmberg (Svaf) – för ert arbete.
Våra inbjudna föreläsare – Morten Sager (GU), Erik Berninger (STAF), Elina Mäki-Torkko (SMAF), Maria Hoff och Milijana Malmberg (Svaf) samt Sangeeta Bagga-Gupta (SPAF) – förgyllde konferensen med sina kunskaper och insiktsfulla bidrag. Deras presentationer återfinns på konferensens webbplats: https://audiologiskkonferens.se/forelasare/#top
Ett stort tack går också till alla övriga föreläsare och deltagare i panelsamtal som berikade oss med sina forsknings- och utvecklingsprojekt, tankar och erfarenheter.
Filip Asp förtjänar ett särskilt omnämnande för att ha axlat rollen som moderator på ett utmärkt vis.
Vi vill också rikta vår tacksamhet till samtliga utställare som var närvarande och bidrog till att göra konferensen komplett. Tack till Svensk Hörsel som sponsrade konferensen med stabil hörselteknik. Tack till tolkföretaget Califf Coda för proffsigt genomförande av både teckenspråkstolkning och skrivtolkning.
En konferens är inte fullständig utan en festmiddag. Våra konferencierer för festmiddagen, Ulrica Fransson och Solveig Stenmark, skapade en festlig stämning med bland annat allsång. Tack till er för ert engagemang! Och låt oss inte glömma det grymma bandet bestående av audionomer tillika skickliga musiker som fick oss att dansa loss på dansgolvet. Tack Totte Axelsson för detta initiativ.
Slutligen vill vi rikta ett hjärtligt tack till varje konferensdeltagare. Utan er närvaro hade denna konferens inte varit möjlig.
Vi ser fram emot att ses igen nästa år, digitalt på Audiologisk dag!