Det är mycket glädjande att kunna meddela att Svenska Audiologiska Sällskapet arrangerar en fysisk konferens på Elite Park Avenue Hotel i centrala Göteborg 2023! Websidan kommer att uppdateras kontinuerligt www.audiologiskkonferens.se

Syftet med en nationell Audiologisk konferens är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och erbjuda en mötesplats där vi kan mötas i gemensamma intresseområden. Konferensen kommer att hålla en hög vetenskaplig nivå och vara relevant för yrkesverksamma inom audiologi. Konferensen kommer att inkludera utrymme för utställning och även inkludera brukarorganisationerna i någon form. 

Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen Socionomer för Döva och Hörselskadade (YSDH) och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) har tillsammans enats om att stå bakom detta arrangemang.

Organisationskommittén består av SAS styrelse. En separat vetenskaplig kommitté kommer att ansvara för konferensens vetenskapliga program. Den vetenskapliga kommittén består av representanter från de olika föreningarna och företräder sina respektive kunskapsområden. Vi är glada över att även inkludera brukarorganisationerna i någon del av programmet.  

Vi tror att detta blir en mötesplats att minnas, mer information kommer framöver, håll utkik på www.audiologiskkonferens.se !