Nordiska Audiologiska Sällskapet presenterar ett varierat och ambitiöst vetenskapligt program i Danmark 1-3 juni 2022. Datum för Early bird är framflyttat till 31 mars. Nordiska och internationella talare med plats för sessioner med internationella huvudtalare inom audiologiområdet. I samband med konferensen firas också Nordiska Audiologiska Föreningens 60-årsjubileum!