Presentation av SAS

 

Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen av audiologin i Sverige. Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) ska vara forum för debatt och diskussion i aktuella gemensamma frågor, ha beredskap att föra talan för svensk audiologi samt aktivt delta i den internationella utvecklingen inom området.

SAS är medlem i European Federation of Audiological Societies (EFAS).

Nordiska Audiologiska Sällskapet är det nordiska samarbetsorganet för yrkesföreningar och intresseföreningar.

 

 

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.