Handbok för föräldrar till döva barn lanserades 14 oktober 2020. Sveriges Dövas Riksförbund. I denna efterlängtade handbok riktad till föräldrar och andra anhöriga har SDR samlat material, berättelser och information som kan ge vägledning. Kanske kan du som är förälder eller anhörig hitta några svar på tankar, frågor och funderingar kring döva och svenskt teckenspråk. Handboken kan också med fördel bli en del av den information som erbjuds från regionerna till föräldrarna, exempelvis från hörselvården. Handboken kan beställas via mail till sdr@sdr.org.