Välkommen att anmäla dig till årets Audiologisk dag!

Årets Audiologisk dag hålls i Linköping den 19 november och har temat: Konsekvenser av hörselnedsättning. Moderator är Stig Arlinger. Liksom förra året avslutas dagen med en paneldiskussion. Programmet finns här.

Kostnad: 1 400 kronor (ex moms) per person vid anmälan senast 1/9 2019. Därefter 1 800 kronor (ex moms).

Konferensen kommer att teckenspråkstolkas och skrivtolkas. Ange behov av teckenspråks- eller skrivtolk i anmälan. Om behov av personliga tolkar finns beställs det av deltagaren.

Hörslinga finns i lokalen. 

Under dagen kommer utmärkelsen Silverörat att delas ut.

Anmälan för deltagare:

http://www.trippus.net/sas_2019_delt

Anmälan för utställare:

http://www.trippus.net/sas_2019_utst

Anmälan för specialinbjudna:

http://www.trippus.net/sas_2019_spec