Motivering

Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2019 går till en person som med stor kunskap och stort engagemang arbetat med audiologi under flera decennier. Denna person har arbetat nationellt och internationellt inom det audiologiska området. I forskningen har hen gjort ovärderliga insatser för kunskapen om ärftliga hörselsjukdomar, kunskap som implementeras i kliniken. Hen har ett pedagogiskt förhållningssätt inför patienter och medarbetare. Det är många inom audiologin i Sverige som hen har väglett och uppmuntrat och då har han på ett självklart sätt delat med sig av sin gedigna kunskap. Kunskapsläget och den vetenskapliga nyfikenheten har ökat bland medarbetare var han än har verkat. Framför allt har vår pristagare framhållit dövblindhet och dess konsekvenser. I patientarbetet har han hjälpt och fortsätter hjälpa otaliga individer. Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2019 går till professor emeritus Claes Möller!