Audiologisk dag hölls den 19 november i Linköping Konsert och Kongress. Temat för dagen var: Konsekvenser av hörselnedsättning.

SAS ordförande Josefina Larsson och professor emeritus Claes Möller

Silverörat tilldelades Claes Möller

Motivering: Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2019 går till en person som med stor kunskap och stort engagemang arbetat med audiologi under flera decennier. Denna person har arbetat nationellt och internationellt inom det audiologiska området. I forskningen har han gjort ovärderliga insatser för kunskapen om ärftliga hörselsjukdomar, kunskap som implementeras i kliniken.

s hela motiveringen

SAS ordförande Josefina Larsson med Charlotta Sjölander

Hedersomnämnande

Motivering: Svenska Audiologiska Sällskapet vill i år uppmärksamma en person som med sitt engagemang har riktat fokus på hur viktigt det är att tillgängliggöra ”lägereldar”, det vill säga sådana public service-program som fångar stor uppmärksamhet och utgör grund för samtal och delaktighet i aktuella frågor, för personer som är döva eller som har hörselnedsättningar.Denna person skapade Facebookgruppen ”Sommarprat på teckenspråk och skriven svenska” och hon lyckades samla ett engagemang hos enskilda personer att på sin fritid transkribera sommarprat till teckenspråk och skriven svenska.

Läs hela motiveringen

Mona Eng, Nadine Schart-Morén med Inger Uhlén, ordförande i Arnbrinks stiftelse.

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling och bästa magisteruppsats

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelades Nadine Schart-Morén. Nadine Schart-Moréns avhandling bär titeln The Human Cochlea and Cochlear Implantation -Morphological Characteristics and Clinical Correlations.

Arnbrinks utmärkelse för magisteruppsats av hög kvalitet framlagd vid någon av audionomutbildningarna i Sverige tilldelades Mona Eng för hennes magisteruppsats Loudness function for bone conducted sound in subjects with pure conductive hearing loss.

Presentationer

Här finns presentationer från föreläsningarna:

Specifik diagnos av hörselnedsättning – mer än audiogrammet? – Stefan Stenfelt

Konsekvenser av hörselnedsättning – Marie Öberg