Mötet hålls på HRF förbundskansli, Isafjordsgatan 30B, Stockholm.
Dagordning samt kallelsen med vägbeskrivning bifogas.

Övriga årsmötesdokument:

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Förslag till stageändring

Resultat och balans

Budgetutkast 2020

Motion från SMAF

Anmälan av ombud samt förslag på motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndag 24 februari.

Obs! Varje medlemsförening som betalat medlemsavgiften har en röst, men det går bra att delta i mötet med flera personer.