SAS stipendiet kan sökas för deltagande vid audiologisk kongress/konferens, med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster och för studiebesök för audiologisk förkovran.

Behörig att söka SAS stipendium är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. Styrelsemedlem i SAS kan inte ansöka om stipendium under sin mandatperiod.

Ansökningar kan lämnas löpande under året. Beslut om stipendier fattas vid två tillfällen, efter den 28 februari respektive 31 augusti.

En kommentar till "Ansök om SAS stipendium senast 28 februari respektive 31 augusti"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *