SAS stipendiet kan sökas för deltagande vid audiologisk kongress/konferens, med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster och för studiebesök för audiologisk förkovran.

Behörig att söka SAS stipendium är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. Styrelsemedlem i SAS kan inte ansöka om stipendium under sin mandatperiod.

Ansökningar kan lämnas löpande under året. Beslut om stipendier fattas vid två tillfällen, efter den 28 februari respektive 31 augusti.

2 kommentarer till “Ansök om SAS stipendium senast 28 februari respektive 31 augusti

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *