Nominering

Svenska Audiologiska Sällskapet inbjuder SAS medlemsföreningar och enskilda medlemmar att komma med förslag på mottagare av Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra. Nominering till Silverörat ska vara SAS styrelse tillhanda senast 15 september och skickas in via mail till Lena Thorén, lena.thoren@hrf.se. Formulär för nomineringen finns här.

Kriterier för att erhålla Silverörat

 1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation.
 2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde. Exempel på sådana bedömningskriterier är:
  • Banbrytande forskning eller metodutveckling.
  • Organisationsutveckling, som ger ett bättre resursutnyttjande och/eller ökad kvalitet inom Svensk Audiologi.
  • Nätverksinsatser för nationell och internationell samordning. – Mediainsatser, för ökad förståelse och kunskap inom området.
  • Idogt ”ensam” stretande.
  • Andra betydelsefulla insatser.
 3. Insatserna bör ha betydelse för utvecklingen nationellt.
 4. Personen får gärna vara i yrkesverksam ålder, men även en person, som har slutat sin aktiva bana, kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
 5. Personen behöver ej vara medlem i någon av SAS:s yrkes- eller intresseföreningar