Audiologisk Dag 2018 hölls i Palaestra et Odeumi Lund. 
Tema: Audiologin och framtiden

Vi var 92 personer från både den audiologiska professionen och från brukarorganisationer, och dessutom ett stort antal audionomstudenter, som fick ta del av dagens intressanta föreläsningar under ledning av Anders Jönsson. 

Den avslutande panelen med (från vänster) Karin Stenfeldt, Lena Göransson, Mattias Lundekvam, Josefina Larsson, Ursula Willstedt-Svensson, Jonas Brännström och Anders Jönsson.

Silverörat tilldelades Gun-Britt Olsson

Motivering: Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2018 går till en person som har haft en stor del av sin yrkesutövning bland samhällets svagaste gamla. Denna person har givit ett stöd långt utöver vad yrkesrollen har krävt, rakryggat, just och rättframt men samtidigt med en naturlig värme och stor personkännedom. Pristagarens hörselkunskap har en stor bredd unga – gamla, barndomsdöva – vuxendöva samtidigt som hen har fått en mycket stark specialkompetens inom vården av patienter med olika typer av hörselimplantat. 
Läs hela motiveringen

Arnbrinks utmärkelse tilldelades Karl Johan Fredén-Jansson för avhandlingen ”The Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction Audiometry and Hearing Rehabilitation”

Motivering: Pristagaren har i sin avhandling bidragit till utvecklingen och valideringen av en ny benledningsvibrator, Radioear B81, som möjliggör mätning av benledd hörsel med högre nivåer speciellt vid låga frekvenser. Pristagaren har också bidragit med viktiga delar i utvecklingen av ett nytt benledningsimplantat. 
Läs hela motiveringen

Presentationer

Här finns samtliga presentationer: