Audiologisk Dag 2017 hölls i Aros Congress Center i Västerås.
Tema: Erfarenhet som en del av vägledning 

Silverörat tilldelades Hans Ericsson

Motivering: Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 går till en person som har en bred erfarenhet inom diagnostik, rehabilitering och hörselteknisk utveckling. Denna erfarenhet har hen omsatt i ett helhetsperspektiv där personen under alla år har haft en stark känsla för hörselvårdens komplexitet, samtidigt som hen har varit fast förankrad i hörselskadades verklighet. Denna person har gjort viktiga insatser när det gäller att driva igenom hörselscreening av nyfödda i hela landet, synliggöra …
Läs hela motiveringen här

Arnbrinks utmärkelse tilldelades Rebekah Cupitt för avhandlingen ”Make Difference: Deafness and video technology at work”

Expertgruppen skriver bland annat: Pristagaren har studerat hur ”teknologi och människa sammanvävs och omformar varandra i videomöteshändelser vilka därefter uppfattas som intra‐aktioner snarare än människa‐dator interaktioner”.
Läs hela motiveringen här

Priset för bästa magisteruppsats gick till Åsa Winzell Juhlin

Motivering: Uppsatsen innebär en systematisk genomgång av hur grundläggande audiologiska diagnostiska metoder (impedansaudiometri, OAE och ABR) utförs och bedöms av audionomer på olika kliniker i Sverige. Resultaten visar på god kompetens men även skillnader i bedömning och avsaknad av gemensamma referensvärden. Uppsatsen är välgjord och visar på utvecklingsbehov inom det dagliga audiologiska arbetet.

Bilder från dagen hittar ni här

Dagens presentationer för nedladdning

Bilder från dagen