Välbesökt Audiologisk Dag 2016 (Göteborg)

Lennart Magnusson fick Silverörat 2016

Motivering: Talaudiometri har under många år varit en svensk paradgren, med ett stort nätverk med noder i Stockholm och Göteborg. I Göteborg lade Gunnar Liden grunden för den kliniska talaudiometrin.
I början av 1980-talet anställdes vid Sahlgrenska sjukhuset en ingenjör som tyckte att det var dags att ta talaudiometrin till nya höjder, hans namn är Lennart Magnusson. Redan efter några få år hade Lennart klart för sig hur det hela skulle gå till och år 2000 disputerade han med avhandling om ”Tal-i-brus” och taluppfattning.

Tal-i brus testet har fått allmän acceptans och används som standardtaltest på flertalet kliniker i Sverige. På senare år har Lennart mest ägnat sig åt CI-verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Förutom detta är Lennart en uppskattad och inspirerande föreläsare, handledare och forskare på audionomutbildningen i Göteborg.

Filip Asp fick Arnbrinks utmärkelse 2016

Styrelsen för Arnbrinks fond har nu utsett Filip Asp som mottagare av Arnbrinks utmärkelse för sin studie Bilateral cochlear implants in children: clinical and methodological studies. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44898. Motiveringen är att han har förenat metodutveckling med klinisk tillämpning. Han har utvecklat en ny metod att mäta ljudlokalisation hos barn med hjälp av eyetracking och sedan använt denna metod för att visa nyttan av bilaterala CI.

Presentationer från dagen