Årsmöte för Svenska Audiologiska Sällskapet

23 mars 2022

Välkomna till årsmöte för Svenska Audiologiska Sällskapet onsdag 23 mars kl 14.00 – 16.00

Mötet hålls digitalt via Teams. Den digitala inbjudan till mötet skickas till anmälda ombud veckan innan årsmötet.
Anmälan av ombud samt förslag på motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag 2 mars.

Obs! Varje medlemsförening som betalat medlemsavgiften har en röst, men det går bra att delta i mötet med flera personer. 

Vid behov av tolk bokas detta av respektive deltagare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

/Eva Nyberg, sekreterare

E-post: eva.nyberg@rvn.se