I år sändes Audiologisk dag digitalt från Konsertsalen i Musikhögskolan vid Örebros universitet. Deltagandet skedde via plattformen Zoom. Det var ca 150–200 deltagare och vi täckte under dagen stora delar av Sverige från Norrbotten i norr till Skåne i söder.

Silverörat tilldelades Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, pristagare Silverörat

I år säger vi STORT GRATTIS till leg. audionom Birgitta Johansson, verksam i region Värmland som i år tilldelades Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra!

Birgitta har arbetat som audionom i hela sitt yrkesliv, de senaste 19 åren som barnaudionom. Hon har alltid brunnit för yrket och varit med att driva hörselvården framåt. Hon har haft en betydande roll för barnhörselvård och är en drivande kraft i omorganisationen av barnregistret. Birgitta har vid två tillfällen varit volontär i Kenya tillsammans med läkare, tekniker och audionom. Hon har skrivit informationstext om barnaudiologi publicerat på University och Cape Town webbplats.

Birgitta är uppväxt med en mamma och broder med dövhet, hon är det som vi kallar CODA-barn (child of deaf adult). Hon klarar denna uppgift med stort engagemang och hjärta och som hon även delar i sitt arbete.

Årets prisvinnare är nominerad av sina arbetskamrater och de uttrycker att hon är mycket omtyckt av såväl arbetskamrater, patienter och deras närstående och får med sitt positiva sätt, lugn och saklighet med sig både unga och äldre arbetskamrater att fortsätta utveckla och driva arbetet och verksamheten framåt.

Årets pristagare har gjort ett gediget avtryck inom svensk och internationell audiologi och förtjänar att belönas.

GRATTIS BIRGITTA!

Pristagare Arnbriks utmärkelse

Charlotta Kämpfe Nordström, pristagare Arnbrinks utmärkelse

Grattis Charlotta Kämpfe Nordström som vid Audiologisk dag tilldelades SAS och Arnbrinks
utmärkelse för avhandling!
Charlottas avhandling: ”The human Vestibular Aqueduct, Endolymphatic Duct and Sac: A
Morphological Study Using Micro-CT, Super Resolution Immunohistochemistry and
Synchroton Phase Contrast Imaging
” lades fram vid Uppsala Universitet år 2020. Vi fick en
presentation av Charlottas avhandling där hon tillsammans med forskare från bland annat
Canada har undersökt vad som egentligen händer inne i den endolymfatiska säcken. Genom
att använda olika oerhört avancerade och kraftfulla röntenundersökningar såsom
synkrotronröntgen kan man analysera det ytterst hårda temporalbenets mikroanatomi,
undersöka förekomst av immunsystem och förekomst av proteiner/byggstenar som är
relaterade till vätskereglering i organ. Bilderna av innerörat rekonstruerades till en
tredimensionell modell i ett datorprogram och forskarna upptäckte ett dränagesystem inne i
det hårda benet som tros förklara hur vätskan i innerörat sugs upp. Upptäckten kan leda till
att man bättre förstår hur och varför Ménières sjukdom uppstår.

Stort Grattis Charlotta för utmärkelsen!

Presentationer från föreläsarna

Taluppfattning på mikronivå – betydelsen av språkets minsta
betydelseskiljande delar Erik Witte

Perception och lyssningsansträngning Åsa Skagerstrand

Kommunikation och dövblindhet Moa Wahlqvist

Interaktion och hörselnedsättning Sarah Granberg

Arnbrinks stipendiat Charlotta Kämpfe Nordström

Jenny Widmark, Birgitta Johansson, Charlotta Kämpfe Nordström, Inger Uhlén