Till SAS medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedare

Välkomna till årsmöte för Svenska Audiologiska Sällskapet tisdag 16 mars kl 14.00
Mötet hålls digitalt via Teams. Den digitala inbjudan till mötet skickas till anmälda ombud och övriga deltagare veckan innan årsmötet.

Dagordning bifogas. Övriga dokument kommer att tillgängliggöras senast två veckor innan mötet.

Anmälan av ombud samt förslag på motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndag 1 mars.

Obs! Varje medlemsförening som betalat medlemsavgiften har en röst, men det går bra att delta i mötet med flera personer. 

Tillgänglighet: Mötet skrivtolkas. Övriga tolkbehov bokas av respektive deltagare.