Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) utreder intresset för och möjligheten till att i samarbete med SAS medlemsföreningar arrangera ett större audiologiskt möte som skulle genomföras vartannat år.

Vi skickar nu ut styrelsens förslag på remiss till medlemsföreningar och andra audiologiska intressenter:

SAS medlemsföreningar
• Svenska Audionomföreningen, SvAf
• Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF
• Svensk Medicinsk Audiologisk Förening, SMAF
• Svensk Förening för Otorhinolaryngologi Huvud- och Halskirurgi, SFOHH
• Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF
• Yrkesföreningen Socionomer för Döva och Hörselskadade, YSDH
• Hörselskadades riksförbund, HRF
• Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
• Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
• Barnplantorna- Riksförbundet för barn med cochleaimplantat
• Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB
• Föreningen för Hörselskadade, Döva, Barn och Familjer, FHDBF

Samt övriga aktörer inom hörsel
• Sveriges hörselchefer
• Hörselföretagarna (privata klinikers organisation)
• Svensk hörsel