Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) har nyligen efterlyst och nu fått in texter från personer i hörselsverige som vill skriva och berätta om din yrkesvardag. Tanken är att samla kunskap och publicera berättelser här på vår hemsida för att:

  • Dela kunskap med varandra.
  • Öka förståelse mellan verksamma i olika yrken inom det audiologiska fältet, för att möjliggöra bättre samarbete.
  • Förstå de utmaningar olika yrkesgrupper har för att kunna fokusera SAS arbete i rätt riktning.

Nu ger vi plats för Anna Jensen Wilhelmsson, produktspecialist och leg audionom på Signia Hearing att i en text beskriva sin yrkesvardag. Hon tar oss med i vardagens rutiner och utmaningar. I dessa tider med en pandemi tar hon också med läsaren i en beskrivning av hur Covid-19 påverkat hennes arbetssätt när fysiska möten bytts mot digitala.

Nedan presenteras Anna Jensen Wilhelmssons text:

En vanlig dag som produktspecialist på Signia .