Audiologisk dag genomfördes som en webbaserad Audiologisk stund den 19 november 2020. Cirka 80 deltagare var uppkopplade under den 2 timmar långa webbmötet.

Ordförande Josefina Larsson hälsar deltagarna på webbmötet välkomna

Silverörat tilldelades Marie Öberg

Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2020 går till docent, leg. audionom, med. dr., universitetsaudionom och hörselpedagog vid hörselkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Marie Öberg, som påbörjade sin karriär inom svensk audiologi för mer än 30 år sedan. Efter
många år såväl inom klinik som forskning, disputerade hon 2008.
Studierna som låg till grund för avhandlingen får ses som banbrytande då
Marie som en av de första leg. audionomerna i Sverige disputerade med
studier djupt förankrade i hörselvården, med avsikt att förändra vardagen för
personer med hörselproblem.
Efter disputation har hon fortsatt att idogt streta för att införa
evidensbaserad, fördjupad rehabilitering för personer med nedsatt hörsel
genom sitt nationella arbete med Aktiv Kommunikation. Hennes forskning har
resulterat i en gedigen publikationslista, med över 20 publicerade artiklar, och
därutöver har hon även förmedlat sina resultat vid otaliga, internationella
konferenser.
Läs hela motiveringen

Arnbrinks utmärkelser

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelas Simon Sundström

Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling tilldelas Simon Sundström. Hörselnedsättning hos barn medför ofta problem med språkutvecklingen, men ibland är det svårt att veta om de språkliga svårigheterna beror på hörselnedsättningen i sig eller om det också föreligger en språkstörning. Avhandlingen pekar på svårigheterna att bedöma vad hörselnedsättningen i sig orsakar och vad som kan vara orsakat av språkliga störningar. Detta medför i sin tur att det kan vara svårt att ställa diagnos och sätta in rätt insatser. Länk till avhandlingen:

Prosodic and phonological ability in children with developmental language disorder and
children with hearing impairment – In the context of word and nonword repetition.

Aleksandr Velikoselskii

Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats tilldelas Aleksandr Velikoselskii. I sin magisteruppsats framlagd vid KI 2019 har Aleksandr på ett självständigt och vetenskapligt sätt visat ett nytt diagnostiskt verktyg för patienter med takfönstersyndrom. Titeln på magister uppsatsen är:

Wideband acoustic immittance (WAI) in Superior canal dehiscence syndrome (SCDS): specific
patterns and diagnostic implications
Bredbandstympanometri och takfönstersyndrom: specifika mönster och kliniska
implikationer

Läs båda motiveringarna här

4 kommentarer till “Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2020 går till Marie Öberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *