Den 30/9 mötte SAS ordförande de olika ordförande från Svaf, SMAF, SPAF och YSDH (STAF hade förhinder).
Så inspirerande det är att ses, tänka tillsammans och planera en gemensam Svensk Audiologisk konferens! SAS har presenterat för de olika föreningarnas ordförande hur långt planeringen har kommit och det finns en gemensam strategi för hur processen ska komma vidare.
Vi kommer hålla er uppdaterade om konferensen framöver!