Nuvarande ordförande i SAS, Jenny Widmark, har tillsammans med föregående ordförande, Josefina Larsson, skrivit en artikel i Audionomtidningen. Den berör frågor inför framtiden, SAS funktion och ambition men också din roll i sammanhanget – hur vi alla inom Hörselsverige kan och behöver påverka och bidra till den gemensamma utvecklingen.

”Nu arbetar SAS bland annat med frågan om möjligheten att anordna en audiologisk kongress, ett större audiologiskt möte för alla oss som finns och verkar i Hörselsverige. Tänk vad givande att samlas kring kliniska erfarenheter, aktuella frågor som rör audiologi och forskning!”

Läs artikeln här:
Sid 1
Sid 2