Det är mycket glädjande att kunna meddela att Svenska Audiologiska Sällskapet arrangerar en fysisk konferens på Elite Park Avenue Hotel i centrala Göteborg 2023! Websidan kommer att uppdateras kontinuerligt www.audiologiskkonferens.se

Syftet med en nationell Audiologisk konferens är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och erbjuda en mötesplats där vi kan mötas i gemensamma intresseområden. Konferensen kommer att hålla en hög vetenskaplig nivå och vara relevant för yrkesverksamma inom audiologi. Konferensen kommer att inkludera utrymme för utställning och även inkludera brukarorganisationerna i någon form. 

Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen Socionomer för Döva och Hörselskadade (YSDH) och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) har tillsammans enats om att stå bakom detta arrangemang.

Organisationskommittén består av SAS styrelse. En separat vetenskaplig kommitté kommer att ansvara för konferensens vetenskapliga program. Den vetenskapliga kommittén består av representanter från de olika föreningarna och företräder sina respektive kunskapsområden. Vi är glada över att även inkludera brukarorganisationerna i någon del av programmet.  

Vi tror att detta blir en mötesplats att minnas, mer information kommer framöver, håll utkik på www.audiologiskkonferens.se !

Bakgrund
Inför SAS årsmöte i mars 2020 skickade SMAF in en motion där de ville att SAS skulle utreda möjligheten att utvidga Audiologisk dag till en större nationell audiologisk kongress. Det skulle då bli det stora multiprofessionella nationella audiologiska mötet i Sverige. Frågeställningen godtogs av årsmötet och SAS styrelse undersökte förutsättningarna för att arrangera ett möte av denna storlek. Den stora skillnaden jämfört med den tidigare anordnade audiologiska konferensen TeMA hörsel är att denna kongress skulle ha fler samarrangörer, med möjlighet till ett ännu bredare program samt även till större del inkludera brukarperspektivet. Remiss skickades ut av SAS styrelse i början av 2021 till samtliga medlemsföreningar, Sveriges Hörselchefer, Svensk Hörsel samt Hörselföretagarna. Positiva remissvar men också många frågor och funderingar kom tillbaka. SAS har sedan dess haft många olika möten med medlemsföreningarna samt olika aktörer inom svensk hörselvård för att få en så samlad grund inför den fortsatta planeringen. Vi är glada över att vi slutit avtal med våra föreningar och fortsätter arbetet vidare tillsammans med konferensbyrån Meetx.