Temat för dagen är: Att återskapa hörseln- är det möjligt? 

Moderator: Charlotta Kämpfe Nordström
Vi sänder i år digitalt från en studio i Uppsala

10.30-10.40    Välkommen och inledning, Jenny Widmark, ordförande SAS

10.40-11.05    Om svindlande vindlingar och kan vi lära oss av krokodilen att återställa vår hörsel? Helge Rask Andersen, senior professor i experimentell otologi, Uppsala

11.05-11.15     Frågor till Helge via chattfunktion

11.15-11.35    CI; möjligheter och problem med den nya tekniken, Teamet för hörselimplantat, Uppsala     

11.35-12.00    Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Grav hörselnedsättning, Åsa Skagerstrand, med dr, leg audionom

12.00-12.15    Frågor från chattfunktion till CI-team och Åsa

12.15-13.15    Lunch

13.15-13.40    Utdelning av utmärkelser: Silverörat, SAS hedersomnämnande och Arnbrinks utmärkelser

13.40-14.00   Föreläsning av Arnbrinks stipendiat för avhandling av god kvalitet

14.00-14.15    Föreläsning av Arnbrinks stipendiat bästa magisteruppsats

14.15-14.25   Paus

14.25-14.45    CIREN- vi kan bli vändpunkten i någons liv Sara Jansson, leg audionom, Audionommottagningen Länssjukhuset Ryhov

14.45- 15.00   Möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen till Arnbrinks stipendiater och Sara

15.00-16.30    Leverantörer informerar om sina tekniska lösningar

15.00-15.15: AB Transistor Sweden

15.15-15.30: T-Meeting

15.30-15.45: Cochlear Nordic

15.45-16.00: MED-EL Nordic AB

16.00-16.15: GN Hearing Sverige AB

16.15-16.30: Oticon Medical

16.30-16.40    Avslutning och information kring Svensk Audiologisk konferens-2023

Dagen teckenspråktolkas/skrivtolkas vid behov. Anmäl tolkbehov vid anmälan.

Anmälan senast 24 november.

Varmt välkommen önskar SAS styrelse!

Eventuella frågor e-posta: audiologiskdag@meetx.se

Priser och anmälan, klicka på länken: https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIN1_32kb9S0y9CFKSGokNT1RocwwTev5HSAQTkxp7pBfR7dJft-d6pTav4BSZlZM8qYZELB/AEAKgIO2m7aI4ZziFoHQWfTDB0uF0JR98MAGYqVki4_3nYJIxvgiOx4LAKTj3zafijY_0B0s-JhQ/swe

AB Transistor: Under varumärket earstore.se erbjuder människor professionell hjälp att höra bättre med marknadens bästa lösningar. Under varumärket Transistor erbjuder vi professionell hjälp för organisationer att höras och därmed bli inkluderande med marknadens bästa lösningar.
www.transistor.se www.earstore.se

T-Meeting: Utveckling och försäljning av kommunikationshjälpmedel för personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talskada ellr språkstörning. Särskilt unika produkten TERA, CE-märkt medicinteknisk produkt för tal-till-text och text-till-tal i samtal på plats eller på distans.
www.tmeeting.se

Cochlear: Som global ledare inom implanterbara hörsellösningar erbjuder vi produkter för att hjälpa människor i alla åldrar att höra och ta del av möjligheterna livet har att erbjuda.
https://www.cochlear.com/sv/se/home

Med-El är ett företag som tillverkar CI implantater, benledningimplantater samt mellanöretsimplantater
https://www.medel.com/sv/

GN Hearing är en del av GN Group som grundades för 150 år sedan och som är en av världens största producenter av hörapparater och headsets. GN Hearing strävar ständigt efter att utveckla bättre lösningar som hjälper människor att återupptäcka hörseln- så att de kan göra mer, höra mer och uppleva mer.
https://pro.resound.com

Oticon Medical är ett globalt företag som utvecklar implanterbara hörsellösningar och som tillhandahåller hörselns gåva till människor i alla skeden av livet-
https://www.oticonmedical.com/se