Temat för dagen är: Att återskapa hörseln- är det möjligt? 

Vi sänder i år digitalt från en studio i Uppsala. Moderator: Charlotta Kämpfe Nordström 

Program 

10.30-10.40     Välkommen och inledning, Jenny Widmark, ordförande SAS

10.40-11.05     Om svindlande vindlingar och kan vi lära oss av krokodilen att återställa vår hörsel? Helge Rask Andersen, senior professor i experimentell otologi, Uppsala

11.05-11.15     Möjlighet att ställa frågor till Helge via chattfunktion

11.15-11.35     CI; möjligheter och problem med den nya tekniken, Teamet för hörselimplantat, Uppsala

11.35-12.00     Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Grav hörselnedsättning, Åsa Skagerstrand, med dr, leg audionom, Örebro

12.00-12.15     Möjlighet att ställa frågor via chattfunktion till CI-team och Åsa

12.15-13.15     Lunch

13.15-13.40     Silverörat och Arnbrinks utmärkelse

13.40-14.00     Föreläsning av Arnbrinks stipendiat

14.00-14.10     Paus

14.10-14.30     CIREN- vi kan bli vändpunkten i någons liv, Sara Jansson, leg. Audionom, Audionommottagningen Länssjukhuset Ryhov

14.30-14.45     Möjlighet att ställa frågor via chattfunktion till Arnbrinks stipendiat och Sara

14.45-16.15     Leverantörer informerar om sina tekniska lösningar

16.15.16.30     Avslutning och information om Svensk Audiologisk Konferens- 2023

Dagen teckenspråktolkas/skrivtolkas vid behov. Anmäl tolkbehov vid anmälan.

Eventuella frågor e-posta: audiologiskdag@meetx.se

Priser och anmälan, klicka på länken: https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIN1_32kb9S0y9CFKSGokNT1RocwwTev5HSAQTkxp7pBfR7dJft-d6pTav4BSZlZM8qYZELB/AEAKgIO2m7aI4ZziFoHQWfTDB0uF0JR98MAGYqVki4_3nYJIxvgiOx4LAKTj3zafijY_0B0s-JhQ/swe